exo logo

Manažment dobrovoľníkov

Manažment dobrovoľníkov

DELF, o.z. prijalo a prijíma rôzne opatrenia a postupy smerujúce k napĺňaniu Štandardov kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktoré sú výsledkom projektu Centra dobrovoľníctva v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií v rámci programu Priority mládežníckej politiky financovaného z prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 


Zameriava sa na 11 oblastí (=štandardy kvality práce s dobrovoľníkmi podľa vypracovaného manuálu Postupu sebahodnotenie a externého hodnotenia):
1. Kooridinácia dobrovoľníkov a dobrovoľníčok 
2. Právny a etický rámec
3.  Zdroje
4. Začlenenie do tímu
5. Náplň práce a profil
6. Nábor a výber
7. Zaškolenie a príprava
8. Komunikácia a podpora
9. Ocenenie a uznanie
10. Evidencia a dokumentácia
11. Hodnotenie


Osoba zodpovedná za koordináciu dobrovoľníkov: Igor Kušnierik 
(držiteľ certifikátu C.A.R.D.O)

Zástupca koordinátora dobrovoľníkov: Mgr. Jana Kušnieriková Foto galéria


Komentáre :0

Pridať komentár »

Pridať komentár

  • Pre pridanie komentára sa musíte prihlásiť. Prihlásiť sa TU