exo logo

Podporené projekty

ROK 2017/ 2018

Názov projektu    "Aktívne a zdravo leziem aj hrám"
Podporovateľ:          ÚRAD NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
Popis projektu:    Podpora športových aktivít - lezenie na umelej lezeckej steny  (výcvik dobrovoľníkov/ inštruktorov lezeckej steny, kurz lezenia a istenia pre verejnosť/školy, lezecké krúžky) a floorbal (Levická floorbalová liga). 

ĎAKUJEME! 

Názov projektu:   "Lezecká stena a floorbal"
Podporovateľ:        Mesto Levice
Popis projektu:      Zabezpečenie prevádzky športových podujatí. ĎAKUJEME! Názov projektu:  "Leziem - istím"
Podporovateľ:           Nadácia pre deti Slovenska - Detský fond Cloetta 
Popis projektu:     "Leziem" a "istím" sú dva základné pokyny, ktoré musí poznať každý lezec a aj inštruktor. Prostredníctvom odborných kurzov a teambuildignov chceme kvalitatívne zvýšiť rôzne oblasti zručností našich dobrovoľníkov najmä pri rovesníckej dobrovoľníckej práci. Vyškolený tím sa bude podieľať na prevádzke umelej lezeckej steny, zorganizuje lezeckú súťaž a výcviky lezenia. Projekt posilňuje význam rovesníckeho dobrovoľníctva a hodnôt ako zodpovednosť a spolupatričnosť. 

ĎAKUJEME: Fotky z teambuildingového školenia si môžete pozrieť tuNázov projektu:  "Resuscitácia" lezeckej steny 
Podporovateľ:         
ČSOB Nadácia 
Popis projektu:     Cieľom projektu je revitalizácia a rekonštrukcia lezeckej steny a jej okolia, čím umožníme jej ďalšiu prevádzku a rozšírenie aktivít, ktoré lezecká stena ponúka vďaka dobrovoľníkom (kurzy lezenia a istenia, súťaže a iné).  


ĎAKUJEME: 

________________________________________________________________________________________

ROK 2017

Názov projektu:   "Lezieš, leziem, lezieme"
Podporovateľ:          
Nadácia ZSE (Západoslovenská energetika)
Webová stránka:  
https://www.nadaciazse.sk
Popis projektu:       Podpora lezeckých súťaží pre širokú verejnosť. 


ĎAKUJEME!
Názov projektu:   "Spoločne za jedno lano"
Podporovateľ:       Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nitrianskej komunitnej                                     nadácie zo zdrojov fimry Gesecke 
 &Devrient.      
Popis projektu:   Podpora dobrovoľníctva, vzdelávania inštruktorov a prevádzky umelej lezeckej                                 steny a s ňou súvisiacich a nadväzujúcich aktivít.


ĎAKUJEME!


         

____________________________________________________________________

ROK 2016

Názov projektu:    "Leziem, leziem smerom hore, nepozerám radšej dole"
Podporovateľ:           ÚRAD NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
Popis projektu:   Nákup lezeckého materiálu - zabezpečenie lezeckého výcviku pre školy, formálne, neformálne skupiny, lanové prekážky a i.


ĎAKUJEME:

Názov projektu:   "Do nebies a ešte vyššie"
Podporovateľ:          
NADÁCIA ESET
Webová stránka:  http://www.nadaciaeset.sk/podporili-sme/zamestnanecky-fond.html
Popis projektu: V rámci vytvárania zmysluplných voľnočasových aktivít pre mládež - zaškolovanie lezeckých inštruktorov - dobrovoľníkov po odbornej aj osobnostnej stránke, posilnenie dobrovoľníctva mladých, zabezpečenie prevádzky umelej lezeckej steny a lanových prekážok, materiálne zabezpečenie, odborné kurzy, lezecká súťaž, teambuilding dobrovoľníkov. 

ĎAKUJEME: ___________________________________________________________________

ROK 2015

Názov projektu:   "Horolezci, horolezkyne, horolozčata - vylezte na lezeckú stenu, je                                 super vysoká!"
Prispievateľ:        
ÚRAD NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
Popis projektu:   Nákup športové materiálu na bezpečnú prevádzku umelej lezeckej steny a                                           otvorenie lezeckej sezóny 2015. 

ĎAKUJEME!___________________________________________________________________

ROK 2014


Názov projektu:   "Hore nespadneš, dole ťa nájdeme!"
Prispievateľ:          ÚRAD NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 
Popis projektu:    Hlavnou myšlienkou projektu je zabezpečenie prevádzky umelej lezeckej steny počas 7. mesiacov v Mládežníckom centre Kontakt a zorganizovanie lezeckých súťaží. Okrem ponuky kurzov lezenia a istenia pre jednotlivcov, skupiny, základné a stredné školy sa snažíme o rozvoj dobrovoľníctva a filantropie.

              


ĎAKUJEME:_______________________________________________________________________________________________

ROK 2011

Názov projektu:     "Chceme spolu liezť, pozri ja už leziem!"
Prispievateľ:              ÚRAD NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
Popis projektu:   Zabezpečenie lanových aktivít: lanové prekážky (nízko a vysokolanové prekážky), lezenie na skaly a umelé lezecké steny a lanové prekážka "schody do neba", Deň detí (pre základné školy) jednodňové výlety do prírody

               


ĎAKUJEME:
Názov projektu:
     Deň "D"
Prispievateľ:           NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA, program MLADÍ NITRIANSKI FILANTROPI
Popis projektu: V spolupráci s pedagógmi základnej školy v Hronských Kosihách a dobrovoľníkmi sme pripravili pre žiakov "vesmírny deň" pri príležitosti dňa detí. Rozprávač uviedol deti príbehom o vesmírnej princeznej, ktorú bolo potrebné vyslobodiť. Deti museli prechádzať rôznymi prekážkami, plniť rôzne úlohy a misie, čím získali indície k jej vyslobodeniu. Súťaže boli orientované aj na tímovú spoluprácu, čím sme zapojili do súťaže aj rodičov detí. Program : 
  • príprava na cestu do vesmíru a prekonávanie stavu bezťiaže (nízkolanové prekážky),
  • prekonávanie nepriateľského územia (plazenie, podliezanie, preskakovanie),
  • zneškodnenie nepriateľa (hádzanie, streľba lukom), 
  • hľadanie indícií podľa mapy, 
  • nájdenie a oslobodenie princeznej.
Po úspešnom splnení všetkých úloh, žiaci napokon vesmírnu princeznú vyslobodili. Na záver boli žiakom odovzdané ceny a spolu s rodičmi a pedagógmi sme stretávali pekný večer pri grilovačke. 

                

ĎAKUJEME:Názov projektu:     "Dojiť?! - Do it!"
Prispievateľ:            NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA, MLADÍ NITRIANSKI FILANTROPI 
Popis projektu:    Projekt bol zameraný na letný tábor pre mladých ľudí, na ktorom  sa mohli nielen zabávať, ale zároveň aj pracovať na spoločnom diele - rekonštrukcia farmy v Štiavnických vrchoch. Účastníci tábora sa stali dočasnými dobrovoľníkmi, ktorí počas 4 dní zveľaďovali okolie farmy či pásli ovečky a kravy. Doobeda sme venovali rôznym druhom prác (napr. opravovanie drevených plotov, ohrád pre zvieratá, kosenie) a poobede, po potrebnom oddychu, sme pripravili bohatý program (prechádzky po okolí k jazeru Počúvadlo, návšteva historického mesta Banská Štiavnica, športové aktivity). Okrem toho sme sa učili aj základom prežitia v prírode (zakladanie ohňa, zber liečivých bylín), jazdili na koni pod odborným dohľadom či vyrábali rôzne umelecké predmety. 

                 


ĎAKUJEME:Názov projektu:     "Hore nespadneš a dole ťa zaistíme"
Prispievateľ:             NADÁCIA EKOPOLIS, O2, program THINK BIG
Webová stránka:   www.spolocnost.o2.sk/ferova-nadacia
Popis projektu:  
Zabezpečenie prevádzky umelej lezeckej steny (nákup opotrebovaného lezeckého materiálu), revízia lezeckej steny (kontrola lezeckých úchytov, skrutiek a matíc) a  školenie dobrovoľníkov (lezeckých inštruktorov).   


                  


ĎAKUJEME:


__________________________________________________________________

ROK 2010


Názov projektu:    30:2
Prispievateľ:          NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA, MLADÍ NITRIANSKI FILANTROPI
Popis projektu:
 Naše občianske združenie sa venuje rôznym športovým - adrenalínovým aktivitám.  Pravidelne sa snažíme zvyšovať odbornú kvalifikáciu našich dobrovoľníkov, pričom do tejto oblasti patria aj znalosti z poskytovania prvej pomoci. Prostredníctvom projektu sme umožnili dobrovoľníkom zúčastniť sa akreditovaného kurzu prvej pomoci (Slovenský červený kríž)  a doplniť si tak vedomosti z tejto oblasti. Okrem toho sme zakúpili aj novú lekárničku a príručku prvej pomoci a preverili ich znalosti v súťaži. 

               

ĎAKUJEME:
Foto galéria


Komentáre :0

Pridať komentár »

Pridať komentár

  • Pre pridanie komentára sa musíte prihlásiť. Prihlásiť sa TU